Modul Ppg Daljab Akidah Adat Tahun 2023

Modul PPG Daljab Akidah Akhlak Tahun 2023 ialah modul ppg modern yang di gunakan dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan (Daljab) Madrasah.

Modul Akidah Akhlak selaku pola pembelajaran PPG Daljab Madrasah 2023 yang berisikan 4 (empat) aktivitas pembelajaran. Ke empat aktivitas pembelajaran untuk prodi Akidah Akhlak yakni selaku berikut:

 • Kasih Sayang Dan Kekuasaan Allah
 • Sumber Akhlak Dan Implementasinya
 • Hari Akhir, Qadha Dan Qadar
 • Akhlak Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain
 ialah modul ppg modern yang di gunakan dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan Modul PPG Daljab Akidah Akhlak Tahun 2023

Capaian Pembelajaran Dan Sub Capaian Pembelajaran Prodi PPG Akidah Akhlak


Sebagimana di uraikan diatas, bahwa aktivitas pendidikan (prodi) ppg daljab madrasah tahun 2023 menggunakan pola Modul PPG Akidah Akhlak Tahun 2023 yang berisikan 4 aktivitas pembelajaran (KB).

Pada setiap aktivitas pembelajaran memiliki Capaian Pembelajaran, Sub Capaian Pembelajaran Dan Pokok Materi selaku berikut:
Kegiatan Pembelajaran Capaian Pembelajaran Sub Capaian Pembelajaran
1. Kasih Sayang Dan Kekuasaan Allah 1. Dapat menampilkan analisis makna dan kandungan al-Asma al-Husna yaitu: al-Rahman dan al Malik dalam lingkup iktikad Islam.
2. Menganalisis makna iktikad Islam terkait dengan: 1) mukjizat; 2) karomah; 3) dan sihir dengan aneka macam faktor dan ruang lingkupnya dalam iktikad Islam.
1. Menyimpulkan rancangan al-Rahman dalam Al-Asma al-Husna
2. Menyimpulkan rancangan al-Malik dalam Al-Asma al-Husna
3. Menyimpulkan mukjizat dalam tinjauan iktikad Islam
4. Menyimpulkan karomah dalam tinjauan iktikad Islam
5. Menyimpulkan sihir dalam tinjauan iktikad Islam
2. Sumber Akhlak Dan Implementasinya 1. Peserta sanggup menganalisis hakikat etika dan kekuatan pendukungnya dalam jiwa manusia.
2. Menganalisis hakikat amal saleh dan amal baik serta unsur-unsur iman yang fundamental dalam implementasi amal sholeh dan amal baik dalam kehidupan manusia.
1. Menyimpulkan rancangan etika al-karimah
2. Menyimpulkan rancangan jiwa quwwah al-Ilmi dalam Islam
3. Menyimpulkan rancangan jiwa quwwah al-ghadhab
4. Menyimpulkan iman dan amal saleh dalam Islam
5. Menyimpulkan rancangan amal saleh dalam Islam dan implementasinya
6. Menganalisis tawakkal dalam Islam
3. Hari Akhir, Qadha Dan Qadar 1. Dapat mengetahui rancangan hari simpulan selaku rukun iman dalam fatwa Islam.
2. Menganalisis rancangan qada dan qadar serta keleluasaan insan selaku makhluk Allah.
1. Menyimpulkan simpulan zaman sugra dalam fatwa Islam
2. Menyimpulkan simpulan zaman kubra dalam fatwa Islam
3. Menyimpulkan rancangan kehidupan setelah hari akhir, nirwana dan neraka
4. Menyimpulkan takdir mubram dalam kajian ilmu kalam
5. Menyimpulkan takdir mu'allaq dalam kajian ilmu kalam
6. Menyimpulkan rancangan keleluasaan insan dalam konteks takdir Allah
4. Akhlak Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain 1. Mampu Memahami faedah etika al-karimah terhadap diri sendiri dan orang lain.
2. Menganalisis rancangan tulus dan toleransi dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sosial.
1. Menyimpulkan rancangan al-haya' (malu) selaku bentuk etika al-karimah
2. Menyimpulkan rancangan al-khauf selaku bentuk etika al karimah
3. Menyimpulkan rancangan ar-rahiim (kasih sayang) selaku etika al-karimah
4. Menyimpulkan pemaaf selaku etika al-karimah terhadap orang lain
5. Menyimpulkan tulus dalam beramal/beribadah
6. Menyimpulkan langkah-langkah toleransi yang benar dan yang tidak benar

Download Modul PPG Daljab Mapel Akidah Akhlak Tahun 2023


Bapak/Ibu penerima PPG Daljab Madrasah Tahun 2023, pada peluang ini Modul PPG Daljab Mata Pelajaran Fikih Tahun 2023
 • Modul Pedagogik PPG Daljab Madrasah Tahun 2023

 • Itulah tadi isu terkait Modul PPG Daljab Mapel Akidah Akhlak Tahun 2023, biar sanggup menampilkan faedah untuk anda yang hendak terpanggil selaku penerima PPG Madrasah.

  Related : Modul Ppg Daljab Akidah Adat Tahun 2023

  0 Komentar untuk "Modul Ppg Daljab Akidah Adat Tahun 2023"

  DUKUNG KAMI

  SAWER Ngopi Disini.! Merasa Terbantu Dengan artikel ini? Ayo Traktir Kopi Dengan Cara Berbagi Donasi. Agar Kami Tambah Semangat. Terimakasih :)
  close
  close