Tp Atp Modul Bahasa Arab Mi Mts Ma Kurikulum Merdeka

TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA ialah pola pembelajaran Kurikulum Merdeka yang termasuk tujuan, alur dan penyusunan rencana pembelajaran.

Di dalam TP ATP dan Modul Bahasa Arab pada Madrasah berisikan beberapa komponen untuk dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka.

TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA ialah pola pembelajaran Kurikulum Merdeka yang mel TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA Kurikulum Merdeka

Misalnya saja dalam Tujuan Pembelajaran (TP) Bahasa Arab MI MTs dan MA berisikan 5 komponen yakni Elemen, Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran dan lingkup materi.

Elemen dalam tujuan pembelajaran Bahasa Arab termasuk menyimak, berbicara, membaca-melihat, mepresentasikan-menulis.

Sedangkan alur tujuan pembelajaran (silabus) dalam kurikulm merdeka di Madrasah terutama Bahasa Arab juga mengandung Profil Pelajar Pancasila.

Untuk Modul Ajar (RPP) Bahasa Arab MI MTs dan MA kurikulum merdeka memiliki 3 bab utama yakni Kegiatan Pembuka, Kegiatan inti, dan kegiatan epilog pembelajaran merdeka belajar.

Download TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA Kurikulum Merdeka


Bagi Bapak/Ibu guru yang memerlukan TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA Kurikulum Merdeka, silahkan unduh disini: Download File.

Dokumen TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA Kurikulum Merdeka ini secara resmi dipublikasikan oleh Direktorat KSKK Madrasah pada 2022 yang ditulis oleh beberapa guru yang diseleksi oleh Kementerian Agama RI.

Demikianlah gunjingan wacana TP ATP Modul Bahasa Arab MI MTs MA Kurikulum Merdeka, biar sanggup memamerkan manfaat.

Sumber https://kamimadrasah.blogspot.com

Related : Tp Atp Modul Bahasa Arab Mi Mts Ma Kurikulum Merdeka

0 Komentar untuk "Tp Atp Modul Bahasa Arab Mi Mts Ma Kurikulum Merdeka"