Tp Atp Dan Modul Didik Fikih Mi Mts Ma Kurikulum Merdeka

TP ATP Dan Modul Ajar Fikih MI MTs MA Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag ini dapt dijadikan teladan bagi madrasah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Tujuan Pembelajaran atau TP ialah kompetensi dasar (KD) dalam Kurikulum Merdeka. Istilah TP mulai digunakan untuk menyebut sekumpulan kompetensi yang menjadi tujuan dalam pembelajaran merdeka.

TP ATP Dan Modul Ajar SKI Kurikulum Merdeka
  • Buku Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada Madrasah
  • TP ATP Dan Modul Ajar Akidah Akhlak Kurikulum Merdeka
  • TP ATP Dan Modul Ajar Bahasa Arab Kurikulum Merdeka

  • Demikianlah gunjingan wacana Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Dan Modul Ajar Fikih MI MTs MA, agar sanggup menampilkan guna dan manfaat.

    Sumber https://kamimadrasah.blogspot.com

    Related : Tp Atp Dan Modul Didik Fikih Mi Mts Ma Kurikulum Merdeka

    0 Komentar untuk "Tp Atp Dan Modul Didik Fikih Mi Mts Ma Kurikulum Merdeka"