Download Buku Pai Dan Bahasa Arab Mts Sesuai Kma 183

Buku Digital Madrasah – Buku pegangan bagi guru dan siswa mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (MTs) sesuai KMA 183 termasuk 5 mapel yakni; al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.

Buku al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab Kelas 7 8 9 MTs yang sudah diubahsuaikan dengan KMA 183 ialah bentuk standardisasi kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) dan bahasa arab pada madrasah.

Baca Juga: Download Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak Kelas 9 K13

Diharapkan dengan adanya Buku PAI dan Bahasa Arab Kelas 7 8 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini, pencapaian pembelajaran akan sanggup distandarisasi sesuai Kompetensi yang sudah ditetapkan.

Ruang lingkup kurikulum PAI dan Bahasa Arab madrasah meliputi:
  • Kerangka Dasar Kurikulum PAI dan Bahasa Arab;
  • SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab;
  • Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab;
  • Penilaian PAI dan Bahasa Arab; dan
  • KI & KD PAI dan bahasa Arab pada madrasah.
Buku pegangan bagi guru dan siswa mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah  Download Buku PAI dan Bahasa Arab MTs Sesuai KMA 183

Buku PAI (Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI) dan Bahasa Arab MTs sesuai KMA 183 ialah dokumen yang selalu akan diperbarui serta diubah sesuai permintaan zaman yang berkembang.

Baca Juga: Buku Kerja Dan RPP IPA Kelas 9 K13 SMP/MTs

Dengan adanya Buku Digital Madrasah Kelas 7 8 9MTs ini, dibutuhkan sanggup memudahkan proses pembelajaran serta menjadi teladan baik bagi guru maupun siswa. Sehingga sanggup diraih standarisasi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sudah ditetapkan sesuai KMA 183.

Download Buku PAI dan Bahasa Arab MTs Sesuai KMA 183


Silahkan download Buku PAI & Bahasa Arab Kelas 7 8 9 MTs Sesuai KMA 183 lewat tautan-tautan dibawah ini:

Sumber https://kamimadrasah.blogspot.com

Related : Download Buku Pai Dan Bahasa Arab Mts Sesuai Kma 183

0 Komentar untuk "Download Buku Pai Dan Bahasa Arab Mts Sesuai Kma 183"

close
close