Pengamalan Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bermasyarakat Adalah

Pengamalan sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah...
a. berbuat sesuai kehendaknya sendiri
b. meningkatkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
c. hirau tak hirau pada semua orang
d. memprioritaskan kepentingan peribadi ketimbang kepentingan umum
e. mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain

Jawaban B (Soal lengkapnya DISINI)

Pengamalan Pancasila Sila Persatuan Indonesia selaku berikut:

  • mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keamanan bangsa dan negara selaku kepentingan bareng di atas kepentingan langsung dan golongan
  • sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
  • mengembangkan perilaku rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa
  • mengembangkan rasa sanjungan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
  • mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
  • memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
  • memelihara ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Related : Pengamalan Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bermasyarakat Adalah

0 Komentar untuk "Pengamalan Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bermasyarakat Adalah"