Soal Tes Tkpa  Ii Matematika Dasar Sbmptn

SOAL TES TKPA  II

Matematika Dasar

1.  Jika f(n) = 2 n+26n-4 dan g(n) = 12n-1, n = bilangan asli, maka f(n) =  ...
                                                                                                         g(n)
(SPMB 2005)

A. 1 / 32                B. 1/27                  C. 1/18                  D. 1/9                    E. 2/9
 Pembahasan :


2. Jika p = (X3/2 +X1/2)(X1/3-X-1/3)  dan  q = (X1/2 +X-1/2)(X -X1/3), maka p = ...
                                                                                                                         q
(SPMB 2006)

A. 3x                    B. 3x2                   C. x                         D. x3x            E. x3x2
Pembahasan :


3. Jika bilangan lingkaran a dan b memenuhi   10 - = a + b2 , maka a + b = ...
                                                                    10 + 5
(SPMB2007)

A. 0                        B. 1                         C. 2                         D. 3                 E. 5
Pembahasan :


4.  Jika  1/2  - 1/5  = a + b5  = a + b  , maka a + b = ...
              1/2  + 1/5
(SNMPTN 2008 )

A. 1                        B. 2                         C. 3                         D. 4                  E. 5
Pembahasan :


5. Bentuk I 5 -5x I  < 5 setara (ekivalen) dengan ...
(SNMPTN 2009)

A. – 5 < I 5 – 5x I                B. I x – 1 I < 1                      C. 5x – 5  < 5

D. 5x – 5 > - 5                     E.  0 < 5 – 5x < 5
Pembahasan :


6.  Jika n memenuhi
250,25 x 250,25 x 250,25 x ... x 250,25 = 125
                   n  – faktor

Maka , (n - 3)(n + 2) = ...
Pembahasan :

(SNMPTN 2010 )

A. 24                      B. 26                      C. 28                      D. 32                 E. 36

7. Jika 6 (340) (2log a) + 341 (2log a) = 343, maka nilai a merupakan ...
(SNMPTN 2011)

A. 1/8                    B. ¼                        C. 4                         D. 8                  E. 16
Pembahasan :


8. Jika a dan b merupakan bilangan lingkaran konkret yang menyanggupi ab = 220 - 219, maka nilai a + b merupakan ...
(SNMPTN 2012)

A. 3                        B. 7                         C. 19                      D. 21                E. 23
Pembahasan :


9. Jika 9m-1 + 9m+1 = 82 , maka 4m+1 = ...
(SBMPTN 2013)

A. 1/16                  B. ¼                        C. 4                         D. 9                  E. 54
Pembahasan :


10. Jika 3log a – 2(3log b) = 1 dan 3log b – 2 (3log a) = -2 , maka nilai ab merupakan ...
(SNMPTN 2013)


A. 2                        B. 3                         C. 6                         D. 9                 E. 12

Pembahasan :

Demikian teladan soal seputar MADAS TKPA SBMPTN Bag. 1 , selamat menuntut ilmu !!!

Related : Soal Tes Tkpa  Ii Matematika Dasar Sbmptn

0 Komentar untuk "Soal Tes Tkpa  Ii Matematika Dasar Sbmptn"